Rentowna praktyka stomatologiczna

30.05.2020

PROTETYKA

Miejsce: Hotel Silesian ul. Szybowcowa 1A Katowice
Prowadzący: Michał Katarzyński
Koszt: 2390 zł


Ten kurs znakomicie systematyzuje kluczowe wskaźniki, dzięki którym każdy właściciel i menedżer będzie mógł skuteczniej zarządzać i administrować swoją praktyką. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów ekonomicznego zarządzania rachunkiem wyników, kalkulacji i optymalizacji kosztów/przychodów. Praktyczna forma pozwoli uczestnikom poznać konkretne umiejętności, które są niezbędne do profesjonalnego podliczenia kosztów,  oszacowania potencjału praktyki oraz systematycznego operowania systemem statystyk.

CEL KURSU:

-Nabycie wiedzy i umiejętności szacowania kosztów godziny pracy fotela i poszczególnych usług stomatologicznych

-Poznanie kompletnego systemu statystyk pomagających w zwiększeniu rentowności operacyjnej Twojej praktyki

-Przekazanie wiedzy i narzędzi analitycznych do przygotowania budżetu, zaplanowania kosztów i przychodów dopasowanych do specyfiki Twojej praktyki.

PROGRAM KURSU

 1.Wykonanie testu wiedzy odnośnie definicji głównych pojęć ekonomicznych – ćwiczenie   

    indywidulane oraz prezentacja wyników

2. Wyliczenie rentowności  praktyki /miesiąc oraz rok/ - ćwiczenie zespołowe oraz prezentacja

3.Wyliczenie Średniego kosztu pracy fotela oraz rentowności każdej wykonywanej usługi – ćwiczenie

   zespołowe oraz prezentacja

4. Wyliczenie udziału kosztów stałych i zmiennych w przychodach praktyki – ćwiczenie zespołowe

   oraz prezentacja

5. Wyliczenie jak wynagrodzenie  lekarza właściciela ma wpływ na rentowność praktyki – ćwiczenie

    zespołowe oraz prezentacja

6. Wyliczenie procentowego obłożenia foteli  – ćwiczenie zespołowe oraz prezentacja

7. Wyliczenie liczby pacjentów pierwszorazowych i skuteczności tych konsultacji  – ćwiczenie

    zespołowe oraz prezentacja

8. Kalkulacja potencjału wzrostu przychodów i zysku  – ćwiczenie zespołowe oraz prezentacja

 

DATA KURSU: 30 MAJ 2020 W GODZ. 9.00-18.00

MIEJSCE KURSU: Hotel Silesian ul.Szybowcowa 1A Katowice

 

ZAPRASZAMY

Zapisz się na szkolenie

Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Wpisz e-mail kontaktowy.
Podaj numer kontaktowy.
Podaj nazwę praktyki.
Podaj NIP.
Wpisz adres.
Wpisz miejscowość.
Wpisz kod pocztowy.
Aby wysłać zgłoszenie musisz wyrazić zgodę.
Potwierdź, że rozumiesz, iż wymagane jest potwierdzenie pracownika Meritum Center o wpisaniu Ciebie na listę uczestników.

Marzanna Danecka
BoaDent