PROTETYCZNA PRZEBUDOWA ZGRYZU

22.10.2021

PROTETYKA

Miejsce: STOMATOLOGIA STENCEL ul.Karpińskeigo 3 Chorzów
Prowadzący: dr n.med. Marcin Krywult
Punkty edukacyjne:
Koszt: 1800 zł


Prowadzący: dr n med.Marcin Krywult- specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog

Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999 - 2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od ponad 10 lat zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem licznych publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie.

PROGRAM KURSU

1. Układ ruchowy narządu żucia jako funkcjonalna całość.

2. Biomorfoza urnż.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące okluzji i artykulacji.

4. Ocena stanu czynnościowego urnż przed leczeniem protetycznym.

5. Wskazania do protetycznej zmiany relacji żuchwy do szczęki.

6. Deprogramacja mięśni jako przygotowanie do leczenia.

7. Analiza instrumentalna okluzji i artykulacji – łuk twarzowy i artykulatory.

8. Adaptacja czynnościowa – szyny i prowizoria.

9. Rejestracja parametrów okluzyjnych w leczeniu protetycznym – jak uniknąć błędów.

10.Ustalanie relacji żuchwy do szczęki w rozległych rekonstrukcjach protetycznych

i implantoprotetycznych.

11.Utrzymanie efektów leczenia. Ocena ryzyka i niepowodzeń.

Warsztat:

- Rejestracja parametrów okluzyjnych pacjenta, zastosowanie łuku twarzowego - demonstracja. -Wykonanie deprogramatora przedniego na bazie szyny prefabrykowanej - ćwiczenia.

-Wspólna analiza przypadków.

-Planowanie leczenia.

 

Uwaga: można przyjechać z własnym przypadkiem klinicznym do analizy.

- minimalna dokumentacja: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym, OPG.

- dokumentacja zalecana: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym, OPG, rtg stawów skroniowo-żuchwowych, fotografie .

 

 

Terminy szkolenia:22 październik 2021 w godz. 9.00-17.00

Miejsce: STOMATOLOGIA STENCEL ul.Karpińskeigo 3 Chorzów 

Organizator kursu: Implo-Cerk Rafał Topolewski ul.Zuchów 41 43-300 Bielsko-Biała

Kontakt i zapisy: Rafał Topolewski tel. 668 406 531 e-mail: biuro@implocerk.com

Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 1800 zł 

Zapisz się na szkolenie

Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Wpisz e-mail kontaktowy.
Podaj numer kontaktowy.
Podaj nazwę praktyki.
Podaj NIP.
Wpisz adres.
Wpisz miejscowość.
Wpisz kod pocztowy.
Aby wysłać zgłoszenie musisz wyrazić zgodę.
Potwierdź, że rozumiesz, iż wymagane jest potwierdzenie pracownika Meritum Center o wpisaniu Ciebie na listę uczestników.

Marzanna Danecka
BoaDent