Użycie przeszczepów allogennych i autogennych w zabiegach chirurgii plastycznej przyzębia

01.10.2021

PROTETYKA

Miejsce: STOMATOLOGIA STENCEL ul.Karpińskeigo 3 Chorzów
Prowadzący: dr n.med. Jacek Żurek
Koszt: 2600 zł


Część teoretyczna

-Podział problemów związanych z tkanką miękką.

-Klasyfikacja  materiałów wszczepowych wraz ze wskazaniem ich zastosowania.

-Podstawy naukowe zastosowania odpowiednich materiałów wszczepowych .

-Instrumentarium do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgi plastycznej przyzębia.

-Dobór nici którymi dany zabieg należy wykonać.

-Procedury zabiegowye z użyciem materiałów autogennych jak i allogennych.

-Pobierania krwi w celu pozyskania czynników wzrostu (CGF,PRF).

-Sposobu zabezpieczenia podniebienia po przeszczepach autogennych z użyciem czynników wzrostu (CGF,PRF).

-Aspekty prawne dotyczące stosowania materiału allogennego.

-Przedstawienie procedury rozpoczęcia współpracy z Bankiem Tkanek.

Część praktyczna

-Warsztaty praktyczne na materiale zwierzęcym.

-Nauka pobierania krwi.

-Prezentacja pracy z czynnikami wzrostu.

                                                       Co wyniesiecie z kursu:

Wiedza zdobyta na kursie pozwoli uczetniką praktycznie rozpocząć pracę z użyciem przeszczepów autogennych jak

i allogennych.

Zapisz się na szkolenie

Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Wpisz e-mail kontaktowy.
Podaj numer kontaktowy.
Podaj nazwę praktyki.
Podaj NIP.
Wpisz adres.
Wpisz miejscowość.
Wpisz kod pocztowy.
Aby wysłać zgłoszenie musisz wyrazić zgodę.
Potwierdź, że rozumiesz, iż wymagane jest potwierdzenie pracownika Meritum Center o wpisaniu Ciebie na listę uczestników.

Marzanna Danecka
BoaDent