Intensywny kurs z planowania leczenia i okluzji funkcjonalnej

11.09.2021

PROTETYKA

Miejsce: ul. Olszówka 36, 43-309 Bielsko-Biała
Prowadzący: dr n med. Jakub Urban
Koszt: 3500 zł


Ramowy program usługi

 

1.Ocena ryzyka i profilowanie pacjenta
-Jakie czynniki wpływają na proces planowania diagnostyki i leczenia? – Postura, część szyjna    kręgosłupa, pozycja głowy, pozycja języka, sposób oddychania
-Profile diagnostyczne: (Perio, Biostruktura, Funkcja, Estetyka)
- Funkcja: 6 diagnoz funkcjonalnych wg Kois Center
- Pozycja terapeutyczna w teorii i praktyce
- Kryteria stabilnej okluzji oraz czynniki destabilizujące równowagę (Kois, Dawson, Spear, Okeson)

  2.Diagnostyka Pacjenta
- Wywiad medyczny – na co zwracać uwagę w ocenie ogólnej
- Ankieta i klucz interpretacyjny
- Badanie ROM i mięśni – Pętla mięśniowa
- Testy przesiewowe do oceny stawu skroniowo-żuchwowego
  1) Test obciążenia

  2) Mapa bólu wg Rocabado

- Rękoczyn Dawsona – wykonanie, możliwości zastosowania, błędy

- Badanie okluzji statycznej i dynamicznej

 3.Warsztaty praktyczne
- Test obciążenia stawu
- Mapa bólu wg Rocabado
-Pętla mięśniowa – badanie mięśni          

 4.Planowanie i prowadzenie leczenia – cz.1
- Deprogramatory – kiedy stosować, wady, zalety, wybór, wskazania i przeciwwskazania
-Rejestracja zgryzu
- Rejestracja pozycji szczęki do płaszczyzny referencyjnej – DFA wedle NHP
 5.Warsztaty praktyczne –Rejestracja na deprogramatorze Koisa, Lucia Jig, Leaf Gauge oraz rejestracja DFA


  6.Planowanie i prowadzenie leczenia – cz.2
- Schemat planowania leczenia krok po kroku ( uzębienie i protezy)
- Zgryz konstrukcyjny czy zgryz nawykowy

- VDO – czy podnosić i ile

- Koncepcja 3P wg Kois Center

- Interdyscyplinarne opcje terapeutyczne: Ekwilibracja dodatnia i ujemna
7.Warsztaty praktyczne – Ekwilibracja okluzyjna w akrykulatorach

Zapisz się na szkolenie

Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Wpisz e-mail kontaktowy.
Podaj numer kontaktowy.
Podaj nazwę praktyki.
Podaj NIP.
Wpisz adres.
Wpisz miejscowość.
Wpisz kod pocztowy.
Aby wysłać zgłoszenie musisz wyrazić zgodę.
Potwierdź, że rozumiesz, iż wymagane jest potwierdzenie pracownika Meritum Center o wpisaniu Ciebie na listę uczestników.

Marzanna Danecka
BoaDent