PODSTAWY DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA

19.11.2021

PROTETYKA

Miejsce: STOMATOLOGIA STENCEL ul.Karpińskeigo 3 Chorzów
Prowadzący: dr n.med. Marcin Krywult
Punkty edukacyjne:
Koszt: 2000 zł


Prowadzący: dr n med.Marcin Krywult- specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog

Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999 - 2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od ponad 10 lat zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem licznych publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie.

PROGRAM KURSU

1. Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia – fakty i mity, teorie i kontrowersje.

2. Znaczenie wiedzy na temat fizjologii i patologii układu ruchowego narządu żucia w ogólnej praktyce  stomatologicznej. Konsekwencje niewiedzy – „stomatologiczne pola minowe”.

3. Podstawy anatomii funkcjonalnej układu ruchowego narządu żucia: mięśnie, stawy, więzadła, przyzębie.

4. Zęby i ich funkcja, podstawowa wiedza na temat okluzji. Stabilność układu ruchowego narządu żucia, konsekwencje     jej braku.

5. Ból obszaru jamy ustnej i twarzy – diagnostyka różnicowa.

6. Współczesne poglądy na temat etiologii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.

7. Parafunkcje w układzie ruchowym narządu żucia.

8. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe urnż – symptomatologia, klasyfikacja.

9. Kliniczne badanie czynnościowe.

WARSZTAT: Demonstracja badania czynnościowego urnż. Ćwiczenie technik badania czynnościowego przez uczestników kursu – praca w parach.

10. Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych – przydatność, interpretacja wyników, ograniczenia.    Diagnostyka instrumentalna – możliwości i ograniczenia.

11. Strategie postępowania z pacjentem w zależności od rozpoznania – wytyczne ogólne.

12. Opcje terapeutyczne dostępne w leczeniu dysfunkcji urnż – krytyczna analiza przydatności.

13. Szyny zgryzowe jako odwracalna terapia okluzyjna – wskazania i przeciwwskazania,

 

Terminy szkolenia: 19 listopad 2021 w godz. 9.00-17.00

Miejsce: STOMATOLOGIA STENCEL ul.Karpińskeigo 3 Chorzów 

Organizator kursu: Implo-Cerk Rafał Topolewski ul.Polna 149D  43-300 Bielsko-Biała

Kontakt i zapisy: Rafał Topolewski tel. 668 406 531 e-mail: biuro@implocerk.com

Ilość miejsc ograniczona 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia: 2000 zł  

Zapisz się na szkolenie

Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Wpisz e-mail kontaktowy.
Podaj numer kontaktowy.
Podaj nazwę praktyki.
Podaj NIP.
Wpisz adres.
Wpisz miejscowość.
Wpisz kod pocztowy.
Aby wysłać zgłoszenie musisz wyrazić zgodę.
Potwierdź, że rozumiesz, iż wymagane jest potwierdzenie pracownika Meritum Center o wpisaniu Ciebie na listę uczestników.

Marzanna Danecka
BoaDent