Intensywny kurs z planowania leczenia i okluzji funkcjonalnej.

19.11.2022

PROTETYKA

Miejsce: ul.Piastowska 67 Bielsko-Biała
Prowadzący: dr n med. Jakub Urban
Koszt: cena specjalna: 2500 zł


- Przygotowaniem do szkolenia jest przyswojenie zbioru artykułów z planowania leczenia na podstawie konkretnych przypadków klinicznych i EBD opublikowanych przez prowadzącego na łamach wiodących pism branżowych.

- Dodatkowo w ramach szkolenia każdy uczestnik dostanie dostęp do webinaru poruszającego tematy związane z wpływem toru oddechowego na układ stomatognatyczny jak i homeostazę organizmu.

- Wspomniane materiały zostają wysyłane mailowo parę dni przed szkoleniem. Po zakończeniu kursu stacjonarnego każdy uczestnik dostaje skrypt z całego szkolenia oraz dodatkowe materiały naukowe w formie elektronicznej.

- Założeniem kursu jest jego kameralny charakter ( grupy maks 8 osobowe) oraz ćwiczenia praktyczne (badania przesiewowe, proces rejestracji zgryzu czy próbna ekwilibracja na modelach)

 Ocena ryzyka i profilowanie pacjenta

- Jakie czynniki wpływają na proces planowania diagnostyki i leczenia?

- Funkcja: 6 diagnoz funkcjonalnych wg Kois Center

- Pozycja terapeutyczna w teorii i praktyce

- Kryteria stabilnej okluzji oraz czynniki destabilizujące równowagę (Kois, Dawson, Spear, Okeson)

- Wywiad medyczny – na co zwracać uwagę w ocenie ogólnej

- Ankieta okluzyjna i klucz interpretacyjny – prosta droga do wstępnej diagnozy

  Diagnostyka Pacjenta

- Badanie mięśni – Pętla mięśniowa – schemat wg Franka Spear’a

 - Testy przesiewowe do oceny stawu skroniowo-żuchwowego

 1) Test obciążenia metodą J.Koisa / Rękoczynem Dawsona

 2) Mapa bólu wg Rocabado –  kliniczne zastosowanie i interpretacja

  - Rękoczyn Dawsona – wykonanie, możliwości zastosowania, błędy

Warsztaty praktyczne

- Test obciążenia stawu ( 2 sposoby )

- Mapa bólu wg Rocabado

- Pętla mięśniowa / badanie mięśni –kiedy potrzebujemy wsparcia fizjoterapeuty?

   ( proste ćwiczenia i zalecenia dla pacjenta)

 Planowanie i prowadzenie leczenia – cz.1

- Deprogramatory – kiedy stosować, wady, zalety, wybór, wskazania i przeciwwskazania

- Czy potrzebujemy deprogramacji – kiedy i jakiej – protokoły wyboru?

- Rejestracja zgryzu

- Rejestracja pozycji szczęki do płaszczyzny referencyjnej – jak,po co i czym? uproszczona metoda oparta o protokół cyfrowego planowania leczenia

Warsztaty praktyczne

1. Rejestracja na szybkiej platformie deprogramacyjnej

2. Prezentacja i omówienie deprogramatora Koisa, Lucia Jig, Leaf Gauge

 Planowanie i prowadzenie leczenia – cz.2

- Schemat planowania leczenia krok po kroku

- Zgryz konstrukcyjny czy zgryz nawykowy

- VDO – czy podnosić i ile

- Ekwilibracja dodatnia i ujemna - zasady

- Koncepcja 3P wg Kois Center

- Interdyscyplinarne opcje terapeutyczne:, współpraca z ortodontą, laryngologiem

Warsztaty praktyczne na artykulatorach – Ekwilibracja okluzyjna

 

 

Zapisz się na szkolenie

Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Wpisz e-mail kontaktowy.
Podaj numer kontaktowy.
Podaj nazwę praktyki.
Podaj NIP.
Wpisz adres.
Wpisz miejscowość.
Wpisz kod pocztowy.
Aby wysłać zgłoszenie musisz wyrazić zgodę.
Potwierdź, że rozumiesz, iż wymagane jest potwierdzenie pracownika Meritum Center o wpisaniu Ciebie na listę uczestników.

Marzanna Danecka
BoaDent