Zobacz kalendarium

Wykłdowcy


lek. stom. Marzanna Danecka

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w 1990 roku.
Prowadzi Prywatną Praktykę Stomatologiczną w Sosnowcu, woj.śląskie, w której głównie zajmuje się implantologią i estetyką. Pierwsze zabiegi implantacyjne przeprowadziła w 1997 roku.
Szkolenia podyplomowe odbywała najlepszych, renomowanych ośrodkach implantologicznych, między innymi w Szwecji, na uniwersytetach w Goteborg i Umea, na uniwersytecie w Bern w Szwajcarii,u prof.D.Busera; w Detroit, USA u prof. C.Misch w Misch Implant Institute, u prof.F.Khoury w Niemczech.
Jest członkiem założycielem Polskiej Akademii Stomatologi Estetycznej –PASE.
Prowadzi szkolenia, kursy, wykłady z dziedziny implantologii, protetyki i estetyki w Polsce i zagranicą oraz we własnym ośrodku szkoleniowym w Sosnowcu.

dr n. med. Marcin Krywult

Specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog.

Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999 - 2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od ponad 10 lat zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem licznych publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie.
• Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia
• Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
• Członek Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI)
• Członek International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

dr n.med. Arkadiusz Makowiecki

Arkadiusz Makowiecki ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1993 roku. W 1996 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej. Pierwsze szkolenie w zakresie implantologii stomatologicznej odbył w 1996 roku. Od tego czasu pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniach w kraju i zagranicą. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej będącego częścią Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego (OSIS-EDI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI-ICOI/ DGOI). Od 1993 roku prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Krakowie oraz współpracuje z licznymi klinikami jako lekarz implantujący. Arkadiusz Makowiecki jest także lekarzem - konsultantem firmy Osstell w Polsce.

dr n.med. Sławomir Karwan

Specjalizuje się w implantologii i ciężkich przypadkach chirurgii stomatologicznej.
Tytuł lekarza stomatologa otrzymał na Akademii Medycznej w Lublinie w 1999 r. Staż podyplomowy odbywał w specjalistycznym szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. W 2000 roku rozpoczął studia menedżerskie MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. W latach 2001-2007 odbywał specjalizację w trybie rezydenckim w Klinice Chirurgii szczękowo-twarzowej CMUJ w Krakowie.
Jednocześnie w latach 2004-2007 podjął indywidualny tok studiów na Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na wydziale lekarskim oraz w latach 2005-2008 zaoczne studia doktoranckie w katedrze i Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W 2008 roku złożył egzamin specjalistyczny z chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2001-2016 odbył liczne kursy doskonalenia zawodowego i uczestniczył w kongresach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. W 2013 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Prof Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie uzyskał tytuł Dr n. med.

dr n.med. Michał Łęski

Dr Michał Łęski ukończył stomatologię na Akademii Medycznej w Łodzi 1999 roku. W 2004 roku z wyróżnieniem uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie badań z zakresu mikrochirurgii endodontycznej. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 1999 roku dr Michał Łęski jest pracownikiem Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach. Od 2007 prowadzi własną praktykę stomatologiczną nakierowaną na endodoncję, mikrochirurgię endodontyczną i implantologię. Zajmuje się także szkoleniami i wykładami z zakresu endodoncji zarówno w Polsce jak i za granicą.

lek.stom. Adrianna Badora

Ukończyła Oddział Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku 2000.
Jest członkiem PTO oraz OSIS.Praktykę zawodową koncentruje na planowaniu i realizacji metamorfoz uśmiechu swoich pacjentów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik: DSD, ortodoncja, mikrochirurgia periodontologiczna, augmentacja, implantologia i protetyka.
Jest autorką polskich i zagranicznych publikacji z zakresu mikrochirurgii, piezo chirurgii i halitosis.

lek.stom. Michał Sypień

Założyciel oraz współwłaściciel Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień s.c., Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej.

Stomatologia jest dla niego pasją , w tym kierunku stale się szkoli i podnosi swoje umiejętności , uczestnicząc na licznych krajowych i międzynarodowych kursach oraz konferencjach naukowych. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu głównymi celami są całościowe leczenie swoich pacjentów, diagnostyka funkcjonalna narządu żucia, leczenie zaburzeń okluzji jak i rehabilitacja stomatologiczna .

Ukończył jedną z najbardziej prestiżowych na świecie podyplomowych szkół stomatologicznych KOIS Center w Seattle w USA.
Absolwent oraz student wielu programów edukacyjnych z zakresu implantologii, protetyki oraz implantoprotetyki :
Steigmann Institute w Heidelbergu,
Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute w Monachium
Curriculum Bicon , Boston USA
Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System) gdzie uzyskał Europejski Tytuł Implantologa
Implantolog – International Congress of Oral Implantologists (ICOI) potwierdzony egzaminem Fellowschip.
Swoją pasje do stomatologii i fotografii łączy poprzez wykorzystywanie komputerowego projektowania uśmiechu DSD ( Digital Smile Design). Jest autorem prac poglądowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz protetyki stomatologicznej.
Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem w implantologii oraz certyfikowany wykładowca BICON Center Boston (USA) prowadzi szkolenia we własnym centrum szkoleniowym z zakresu implantologii , protetyki oraz okluzji dla innych lekarzy chcących poszerzać swoje wiadomości.
Członek PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, oraz
ICOI – International Congress of Oral Implantologists.
Członek PASE Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej (PSSM).

lek.stom.Tomasz Sypień

Założyciel i współwłaściciel Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień s.c. w Bielsku-Białej.
Lekarz stomatologii i medycyny, ukończył dwa fakultety na Śląskiej Akademii Medycznej w 2002 r.
Podchodząc do pracy z pasją i entuzjazmem od początku swojej drogi zawodowej stale podnosi swoje kwalifikacje i kompetencję na szkoleniach w kraju i za granicami. Łącząc wiedzę stomatologiczną i z zakresu medycyny ogólnej dla dobra swoich pacjentów.

Absolwent jedynej w swoim rodzaju prestiżowej podyplomowej Szkoły Stomatologii KOIS Center w Seattle USA oraz student Dawson Center USA.
Absolwent kursów Digital Smile Design z zakresu projektowania uśmiechu z wykorzystaniem komputera.
Absolwent Curriculum implantologicznego dr Mariusa Steigmanna z Heidelbergu.
Student Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute w Monachium.
Absolwent Curriculum Implantologii – BICON Istitute Boston.
Ukończył edycje Programu Implantoprotetycznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute – MPI (Hiszpania Rojas) oraz na University of North Carolina (USA). Jest to III stopniowy zaawansowany kurs protetyki implantologicznej na Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon w Hiszpanii którego dyrektorem jest dr Fernando Rojas Vizcaya.
W 2008 r ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie uzyskując europejski tytuł Implantologa (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System)).
Wieloletni członek PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz ICOI – International Congress of Oral implantologists.
Posiada akredytację ICOI Fellowship, potwierdzoną zdanym egzaminem.
Członek PASE Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.
Dzięki wieloletniej pracy i zaangażowaniu uzyskał certyfikacje BICON Institute Boston jako wykładowca.

Michał Katarzyński

Autor pierwszego w Polsce praktycznego poradnika komunikacji dla lekarzy dentystów "Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych"

"Wierzy, że kluczem do sukcesu lekarzy jest połączenie doskonałych umiejętności zawodowych z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi."

Od 6 lat przewodzi idei i filozofii Doskonałej Obsługi Pacjenta, której jest autorem.
Jest wykładowcą Akademii Digital Smille Design, Akademii Dawsona oraz autorem serii artykułów dla Medical Tribune Stomatologia.
Przez ponad 3 lata współzarządzał jedną z największych klinik stomatologicznych w Polsce, która w tym czasie podwoiła liczbę leczonych pacjentów. Jest autorem skutecznych programów szkoleniowych, specjalizuje się w szkoleniach lekarzy dentystów oraz profesjonalnym rozwoju praktyk stomatologicznych.

Zrealizował kilkadziesiąt zamkniętych projektów szkoleniowych a podczas uroczystej gali uhonorował prestiżową nagrodą "Serca Doskonałej Obsługi Pacjenta" 22 praktyki stomatologiczne z całej Polski. W jego wykładach i kursach z zarządzania oraz komunikacji z pacjentem wzięło udział ponad 2000 uczestników.

Uwielbia egzotyczne podróże, na które poświęca każdy swój urlop.

Mówi o sobie z humorem, że nie jest lekarzem stomatologiem, jednocześnie dzięki odniesionym sukcesom ma "Doktorat z rezultatów"

dr n.med.Daniel Ciapiński

Tuż po stażu rozpoczął studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej w klinice chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas studiów dwukrotnie otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce. Tuż po studiach rozpoczął liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów poznał tajniki chirurgii, implantologii oraz stomatologii estetycznej. Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej.
Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (największej organizacji na świecie zrzeszającej implantologów na świecie), był to drugi taki klub w Polsce. Dr n. med. Daniel Ciapiński jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Od kilku lat dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.
Jest właścicielem kliniki implantologicznej “Dentrum” w Katowicach.
https://dentrum.pl/o-nas/daniel-ciapinski/

lek.dent. Jakub Munk

Jakub Munk ukończył ŚUM w Zabrzu w 2005roku. W 2004r. odbył miesięczny starz na Technische Universitet w Monachium na oddziale Chirurgii Twarzowo-Szczękowej. Od 2009r. Pracownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia ŚUM w Katowicach. W 2021 zdał końcowy egzamin na studiach Master in Implantology w Athenea Institute Barcelona. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Autor Curriculum Gnatoimplantologicznego oraz współautor Curriculum Implantoprotetycznego w Duda College. Uczestnik i Wykładowca na wielu Konferencjach i Zjazdach Naukowych. Ratownik GOPR

Marzanna Danecka
BoaDent