Intensywny kurs z planowania leczenia i okluzji funkcjonalnej.

protetyka
2023-05-27
Miejsce: Centrum Stomatologii SYPIEŃ, ul.Piastowska 67 Bielsko-Biała
Koszt: cena specjalna: 3500 zł
Ilość miejsc: 8 (BRAK MIEJSC)

– Przygotowaniem do szkolenia jest przyswojenie zbioru artykułów z planowania leczenia na podstawie konkretnych przypadków klinicznych i EBD opublikowanych przez prowadzącego na łamach wiodących pism branżowych.

– Dodatkowo w ramach szkolenia każdy Uczestnik dostanie dostęp do webinaru poruszającego tematy związane z wpływem toru oddechowego na układ stomatognatyczny, jak i homeostazę organizmu.

– Wspomniane materiały zostają wysyłane mailowo parę dni przed szkoleniem. Po zakończeniu kursu stacjonarnego każdy Uczestnik dostaje skrypt z całego szkolenia oraz dodatkowe materiały naukowe w formie elektronicznej.

– Założeniem kursu jest jego kameralny charakter (grupy maks. 8-osobowe) oraz ćwiczenia praktyczne (badania przesiewowe, proces rejestracji zgryzu czy próbna ekwilibracja na modelach).

 Ocena ryzyka i profilowanie pacjenta

– Jakie czynniki wpływają na proces planowania diagnostyki i leczenia?

– Funkcja: 6 diagnoz funkcjonalnych wg Kois Center

– Pozycja terapeutyczna w teorii i praktyce

– Kryteria stabilnej okluzji oraz czynniki destabilizujące równowagę (Kois, Dawson, Spear, Okeson)

– Wywiad medyczny – na co zwracać uwagę w ocenie ogólnej

– Ankieta okluzyjna i klucz interpretacyjny – prosta droga do wstępnej diagnozy

  Diagnostyka Pacjenta

– Badanie mięśni – Pętla mięśniowa – schemat wg Franka Spear’a

– Testy przesiewowe do oceny stawu skroniowo-żuchwowego

 1) Test obciążenia metodą J.Koisa / Rękoczynem Dawsona

 2) Mapa bólu wg Rocabado –  kliniczne zastosowanie i interpretacja

  – Rękoczyn Dawsona – wykonanie, zastosowania, błędy

Warsztaty praktyczne

– Test obciążenia stawu (2 sposoby)

– Mapa bólu wg Rocabado

– Pętla mięśniowa / badanie mięśni – kiedy potrzebujemy wsparcia fizjoterapeuty? ( proste ćwiczenia i zalecenia dla pacjenta)

 Planowanie i prowadzenie leczenia – cz.1

– Deprogramatory – kiedy stosować, wady, zalety, wybór, wskazania i przeciwwskazania

– Czy potrzebujemy deprogramacji – kiedy i jakiej – protokoły wyboru?

– Rejestracja zgryzu

– Rejestracja pozycji szczęki do płaszczyzny referencyjnej – jak, po co i czym? uproszczona metoda oparta o protokół cyfrowego planowania leczenia

Warsztaty praktyczne

1. Rejestracja na szybkiej platformie deprogramacyjnej

2. Prezentacja i omówienie deprogramatora Koisa, Lucia Jig, Leaf Gauge

 Planowanie i prowadzenie leczenia – cz.2

– Schemat planowania leczenia krok po kroku

– Zgryz konstrukcyjny czy zgryz nawykowy

– VDO – czy podnosić i ile?

– Ekwilibracja dodatnia i ujemna – zasady

– Koncepcja 3P wg Kois Center

– Interdyscyplinarne opcje terapeutyczne: współpraca z ortodontą, laryngologiem itp

Warsztaty praktyczne na artykulatorach – Ekwilibracja okluzyjna

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.