Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny cz.I – Skuteczna Komunikacja

marketing
2023-10-07 - 2023-10-08
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: Marta Ewa Krukowska
Koszt: 1599,00 zł
Ilość miejsc: 24 szkolenie otwarte

Cele programu:
Zbudowanie umiejętności higienistek do pracy ze świadomością pacjenta.
Dla kogo jest ten projekt:
Szkolenie Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny – cz.1, cz.2 to wyjątkowy program. Dedykowany jest on każdej higienistce stomatologicznej, która szuka odpowiedzi na pytanie jak pracować w gabinecie ze swoim pacjentem. Jak w sposób etyczny i motywujący przekazać mu informacje, które zmotywują go do podjęcia decyzji o wyborze najlepszych dla siebie decyzji medycznych, które będą mu służyć przez lata.
Jakie szkolenia wchodzą w projekt:
Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny cz.1 – Skuteczna Komunikacja 2 dni szkoleniowe, w godzinach 9:00 – 16:00 Warsztaty stacjonarne
Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny cz.2 – Psychologia Osobowości 2 dni szkoleniowe, w godzinach 9:00 – 16:00 Warsztaty stacjonarne

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Komunikacja: Higienistka wie jak nawiązać otwartą i życzliwą komunikację z pacjentem. Jak zadawać pytania i słuchać uważnie, aby zrozumieć obawy, potrzeby i cele pacjenta związane z utrzymaniem zdrowia jamy ustnej.
Edukacja: Higienistka wie jak wyjaśnić pacjentowi znaczenie higieny jamy ustnej i regularnych wizyt higienizacyjnych. Jak omówić konkretną sytuację pacjenta, wyjaśnić jakie zagrożenia dla zdrowia jamy ustnej mogą wyniknąć z zaniedbań. Jakie korzyści płyną z odpowiedniej pielęgnacji.
Współpraca: Higienistka wie jak zaangażować pacjenta w podejmowanie decyzji dotyczących jego opieki stomatologicznej. Jak przedstawić różne opcje leczenia, a także omówić zalety i ryzyka związane z każdą z nich.
Motywacja: Higienistka wie jak stymulować pacjenta do utrzymania zdrowej higieny jamy ustnej.
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Higienistka potrafi rozpoznać i uwzględniać indywidualne preferencje i potrzeby pacjenta.
Długoterminowa opieka: Higienistka wie w jaki sposób wyjaśnić, jakie działania powinien podejmować pacjent w domu, aby utrzymać zdrowie jamy ustnej. Tak aby pacjent był zmotywowany, aby podjąć te działania. A także jak zbudować motywację pacjenta do regularnych wizyt w gabinecie higieny co 6 do 12 miesięcy. Wzrost satysfakcji pacjenta z wizyty higienizacyjnej (wzrost rekomendacji) wzrost motywacji do pracy po stronie samej higienistki.

Metody pracy:

INTERAKTYWNY WYKŁAD
Przekazywanie wiedzy teoretycznej i doświadczeń trenera, uzupełnianie i porządkowanie informacji oraz wiedzy uczestników. Wykłady płynnie przeplatają się z ćwiczeniami. Aktywizuje to uczestników oraz daje możliwość przyswajania wiedzy na bieżąco i przekładania jej na praktykę.

Dyskusja moderowana:

Coaching i dyskusje moderowane umożliwiające wymianę doświadczeń oraz samodzielne rozwiązywanie problemów przez Uczestników.

Burza mózgów:

Praca w grupach dająca możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia i umiejętności.

Gry symulacyjne:

Ćwiczenia symulacyjne, wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań Uczestników oraz umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań. Zajęcia angażują uczestników, pozwalają na silne emocjonalne przeżycie. Doświadczenia zdobyte tą metodą trwale pozostają w świadomości uczestników.

Koszt szkolenia:

1599,00zł za część, czyli pakiet 2 szkoleń to 3198,00zł

!!przy zakupie pakietu 10% rabatu!!

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.