Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny cz.II – Psychologia Osobowości

marketing
2023-11-25
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: Marta Ewa Krukowska
Koszt: 1599,00 zł
Ilość miejsc: 24 - szkolenie otwarte

Cele programu:
Zbudowanie umiejętności higienistek do pracy ze świadomością pacjenta.
Dla kogo jest ten projekt:
Szkolenie Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny – cz.1, cz.2 to wyjątkowy program. Dedykowany jest on każdej higienistce stomatologicznej, która szuka odpowiedzi na pytanie jak pracować w gabinecie ze swoim pacjentem. Jak w sposób etyczny i motywujący przekazać mu informacje, które zmotywują go do podjęcia decyzji o wyborze najlepszych dla siebie decyzji medycznych, które będą mu służyć przez lata.
Jakie szkolenia wchodzą w projekt:
Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny cz.1 – Skuteczna Komunikacja 2 dni szkoleniowe, w godzinach 9:00 – 16:00 Warsztaty stacjonarne
Komunikacja z pacjentem w gabinecie higieny cz.2 – Psychologia Osobowości 2 dni szkoleniowe, w godzinach 9:00 – 16:00 Warsztaty stacjonarne

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poznanie samego siebie: odkryjesz swój dominujący typ osobowości oraz preferowany styl komunikacji werbalnej i niewerbalnej Zrozumienie pacjentów: jak różnice indywidualne między ludźmi wpływają na zachowanie i funkcjonowanie człowieka co ma przełożenie na to jakie zachowanie ze strony higienistki jest uważane przez pacjenta za pożądane, a które może pacjenta irytować Komunikacja i budowanie relacji: jak budować relację wykorzystując swoje mocne strony i potrzeby pacjenta wynikające z jego profilu Indywidualne podejście do leczenia: jak identyfikować poszczególne typy osobowości bez wykonywania testu osobowości i adoptować (dopasowywać) zachowanie do potrzeb swojego rozmówcy uwzględniając potrzeby pacjenta wynikające z jego profilu osobowości Radzenie sobie ze stresem: jak wykorzystać wiedzę z psychologii osobowości do zarządzania trudnymi sytuacjami i konfliktami, rozwiniesz osobistą obecność i zwiększysz zaufanie do siebie.

Metody pracy:

INTERAKTYWNY WYKŁAD
Przekazywanie wiedzy teoretycznej i doświadczeń trenera, uzupełnianie i porządkowanie informacji oraz wiedzy uczestników. Wykłady płynnie przeplatają się z ćwiczeniami. Aktywizuje to uczestników oraz daje możliwość przyswajania wiedzy na bieżąco i przekładania jej na praktykę.

Dyskusja moderowana:

Coaching i dyskusje moderowane umożliwiające wymianę doświadczeń oraz samodzielne rozwiązywanie problemów przez Uczestników.

Burza mózgów:

Praca w grupach dająca możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia i umiejętności.

Gry symulacyjne:

Ćwiczenia symulacyjne, wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań Uczestników oraz umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań. Zajęcia angażują uczestników, pozwalają na silne emocjonalne przeżycie. Doświadczenia zdobyte tą metodą trwale pozostają w świadomości uczestników.

Narzędzie wykorzystywane podczas warsztatów:

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania badaniami neurobiologicznymi mózgu. Podczas warsztatów będziemy pracować w oparciu o „Neuronaukę osobowości” wykorzystując do tego badanie PRISM Brain Mapping®. Jest to metodologia badania funkcjonowania naszego mózgu oparta o założenia, że nasze zachowanie sterowane jest przez Nasz mózg.

Koszt szkolenia:

1599,00zł za część, czyli pakiet 2 szkoleń to 3198,00zł

!!przy zakupie pakietu 10% rabatu!!

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.