Planowanie leczenia z elementami okluzji funkcjonalnej – kurs hybrydowy online + stacjonarny

protetyka
2023-09-29
Miejsce: Centrum Stomatologii SYPIEŃ, ul.Piastowska 67 Bielsko-Biała
Koszt: 3500 zł
Ilość miejsc: 8
Punkty edukacyjne: 8

Kurs wpisany do Bazy Usług Rozwojowych – dofinansowanie do 80% z Kompetentny Śląsk i 100% z KFS.

Przygotowaniem do szkolenia jest przyswojenie zbioru artykułów z planowania leczenia na podstawie konkretnych przypadków klinicznych i EBD opublikowanych przez prowadzącego na łamach wiodących pism branżowych. Obejmuje on zagadnienia rekonstrukcji z wykorzystaniem klasycznej protetyki w przypadku ilościowych i jakościowych deficytów tkanek twardych zębów jak również rozwiązania implantoprotetyczne w bezzębiu i brakach częściowych.

Dodatkowo w ramach szkolenia każdy Uczestnik dostanie dostęp do webinaru wprowadzającego „Jak ugryźć okluzję?”

Wspomniane materiały zostają wysyłane mailowo parę dni przed szkoleniem. Po zakończeniu kursu stacjonarnego każdy Uczestnik dostaje skrypt z całego szkolenia oraz dodatkowe materiały naukowe w formie elektronicznej.

Założeniem kursu jest jego kameralny charakter (grupy maks. 8-osobowe) oraz warsztaty praktyczne (badania przesiewowe, proces rejestracji zgryzu czy praca kalkami w trakcie próbnej ekwilibracji na modelach).

Materiał wprowadzający:

Webinar „Jak ugryźć okluzję?”

Cykl 5 artykułów – w sumie około 32 strony i 134 ryciny

Planowanie leczenia protetycznego i okluzji funkcjonalnej

9.00-10.45 Ocena ryzyka i profilowanie pacjenta
+ Jakie czynniki wpływają na proces planowania diagnostyki i leczenia?
+ Funkcja: 6 diagnoz funkcjonalnych wg Kois Center
+ Pozycja terapeutyczna w teorii i praktyce
+ Kryteria stabilnej okluzji oraz czynniki destabilizujące równowagę (Kois, Dawson, Spear, Okeson)
+ Wywiad medyczny – na co zwracać uwagę w ocenie ogólnej – zarys
+ Ankieta okluzyjna i klucz interpretacyjny – prosta droga do wstępnej diagnozy

10.45-11.00 Przerwa

11.00-12.00 Diagnostyka Pacjenta
+ Badanie mięśni – Pętla mięśniowa – schemat wg Franka Spear’a
+ Testy przesiewowe do oceny stawu skroniowo-żuchwowego
    1) Test obciążenia metodą J.Koisa / Rękoczynem Dawsona

  2) Mapa bólu wg Rocabado –  kliniczne zastosowanie i interpretacja + Rękoczyn Dawsona – wykonanie, możliwości zastosowania, błędy

12.00-13.30 Warsztaty praktyczne
+ Test obciążenia stawu ( 2 sposoby )
+ Mapa bólu wg Rocabado – skrócony protokół
+ Pętla mięśniowa / badanie mięśni –kiedy potrzebujemy wsparcia fizjoterapeuty?

13.30 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 -15.00 Narzędzia diagnostyczne w procesie planowania
+ Deprogramatory – kiedy stosować, wady, zalety, wybór, wskazania i przeciwwskazania
+ Czy potrzebujemy deprogramacji – kiedy i jakiej – protokoły wyboru?
+ Rejestracja zgryzu
+ Rejestracja pozycji szczęki do płaszczyzny referencyjnej – jak, w jakim celu i jakimi narzędziami? uproszczona metoda oparta o protokół cyfrowego planowania leczenia

15.00-16.00 Warsztaty praktyczne
1. Rejestracja na szybkiej platformie deprogramacyjnej
2. Prezentacja i omówienie deprogramatora Koisa, Lucia Jig, Leaf Gauge

16.00-17.00 Wstęp do terapii protetycznej
+ Zgryz konstrukcyjny czy zgryz nawykowy
+ Ekwilibracja – wprowadzenie

+ Koncepcja 3P wg Kois Center
+ Protokoły decyzyjne w leczeniu protetycznym
+ FILM: ZASADY PRACY KALKAMI

17.00-18.00 Warsztaty praktyczne na artykulatorach – Praca folią i kalkami okluzyjnymi w ocenie i zarządzaniu okluzją na przykładzie ekwilibracji redukcyjnej

Termin: 29.09.2024, w godz. 9-17:00

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.