Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

protetyka
2023-05-26
Miejsce: Stomatologia Specjalistyczna Paweł Zimny, ul.Olszówka 36, 43-300 Bielsko-Biała
Koszt: 3000 zł
Ilość miejsc: 12 (BRAK MIEJSC)

PROGRAM KURSU

1. Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia – fakty i mity, teorie i kontrowersje.

2. Znaczenie wiedzy na temat fizjologii i patologii układu ruchowego narządu żucia w ogólnej praktyce stomatologicznej. Konsekwencje niewiedzy – „stomatologiczne pola minowe”.

3. Podstawy anatomii funkcjonalnej układu ruchowego narządu żucia: mięśnie, stawy, więzadła, przyzębie.

4. Zęby i ich funkcja, podstawowa wiedza na temat okluzji. Stabilność układu ruchowego narządu żucia, konsekwencje jej braku.

5. Ból obszaru jamy ustnej i twarzy – diagnostyka różnicowa.

6. Współczesne poglądy na temat etiologii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.

7. Parafunkcje w układzie ruchowym narządu żucia.

8. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe URNŻ – symptomatologia, klasyfikacja.

9. Kliniczne badanie czynnościowe.

WARSZTAT: Demonstracja badania czynnościowego URNŻ. Ćwiczenie technik badania czynnościowego przez uczestników kursu – praca w parach.

10. Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych – przydatność, interpretacja wyników, ograniczenia. Diagnostyka instrumentalna – możliwości i ograniczenia.

11. Strategie postępowania z pacjentem w zależności od rozpoznania – wytyczne ogólne.

12. Opcje terapeutyczne dostępne w leczeniu dysfunkcji URNŻ – krytyczna analiza przydatności.

13. Szyny zgryzowe jako odwracalna terapia okluzyjna – wskazania i przeciwwskazania.

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.