Protetyka na implantach – kompleksowe planowanie leczenia implanto-protetycznego.

implantologia
protetyka
2023-08-28 - 2023-08-29
Miejsce: Centrum Stomatologii SYPIEŃ, ul.Piastowska 67, Bielsko-Biała
Koszt: 7500 zł
Ilość miejsc: 12

Wszystko o implantach dla protetyka.

Kurs prowadzony przez doświadczonych implantologów oraz inżynierów techniki dentystycznej – lek. stom. Michała i Tomasza Sypień.

Plan szkolenia:

1. Planowanie leczenia kompleksowego – całościowa rehabilitacja protetyczna.

2. Jak znaleźć pozycję zębów do twarzy?

3. Zaplanowanie odpowiedniej pozycji żuchwy do szczęki.

4. Możliwości terapeutyczne leczenia.

5. Work flow „ od A do Z „ – analogowy i cyfrowy, czyli zaczynam leczenie.

6. Przegląd rozwiązań protetycznych na implantach – od prostych odbudów pojedynczych zębów do rozległych rekonstrukcji implanty protetycznych:

– Pojedyncze braki zębowe.

– Protezy wsparte na implantach, czyli poznajmy lokatory.

– Protezy oparte na implantach, czyli poznajmy belki frezowane, czyli prace przykręcane.

– Pełno-łukowe rekonstrukcje na implantach.

7. Wyjmowane vs niewyjmowane – kiedy jakie?

8. Workflow cyfrowy, czyli fazy kliniczne i laboratoryjne planowania oraz wykonywania prac protetycznych.

9. Zbieranie danych.

10. Skanowanie, czyli poznajmy różne skanery.

11. Współpraca z wyszkolonym Cad Designerem.

12. Sprzęt oraz instrumentarium.

13. Podstawowe ograniczenia oraz błędy, czyli dajemy Wam rozwiązania, jak ich uniknąć.

Warsztaty praktyczne:

– Pozycjonowanie implantów przez skanowanie wewnątrzustne oraz planowanie cyfrowe rekonstrukcji protetycznej skutkujące możliwością wykonania samodzielnej korony na implancie w strefie estetycznej.

– Pełne protokoły kliniczne i laboratoryjne niezbędne do wykonywania prac na implantach.

– Omówienie poszczególnych faz leczenia, z punktu widzenia lekarza i technika dentystycznego, czyli rozwiązania pojawiających się najczęściej błędów i pomyłek.

– Minimalizowanie ryzyka leczenia.

– Cyfrowe procedury w klinicznym zastosowaniu – Użytkownik otrzymuje gotowe rozwiązania do zastosowania.

Co wyniosę z kursu?

– Potrafię planować leczenie implantoprotetyczne w prostych, a także zaawansowanych sytuacjach.

– Umiem samodzielnie pozycjonować implanty pod różne rekonstrukcje protetyczne.

– Wiem, jak współpracować z laboratorium, aby osiągnąć przewidywany sukces terapeutyczny.

– Umiem planować leczenie w protokole analogowym, jak i cyfrowym – krok po kroku.

– Jak unikać podstawowych błędów podczas faz klinicznych i laboratoryjnych leczenia implanto-protetycznego?

– Poznałem sprawdzone protokoły wykonywania pełnych rekonstrukcji opartych na implantach.

– Dowiedziałem się, jak diagnozować pacjentów pod kątem planowania rekonstrukcji protetycznej opartej na implantach.

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.