Choroba próchnicowa

Próchnica (caries) – choroba tkanek twardych zęba cechująca się bakteryjną demineralizacją pozbawieniem jonów wapniowych i fosforanowych) i rozpadem uszkodzonych tkanek. Rozpuszczanie struktur zęba następuje poprzez działanie substancji produkowanych przez bakterie, które zmniejszają miejscowe pH (stwarzają kwasowe warunki).

Zmiany w szkliwie, zębinie i cemencie zęba mogą dojść do miazgi i powodować w niej pierwotnie zapalnie  odwracalne, które może przejść w nieodwracalne i w efekcie martwicę. Powstanie widocznej dla pacjenta dziury w zębie, czyli ubytku, jest tak naprawdę ostatecznym zaawansowanym stadium próchnicy.

Próchnica [5] to wynik oddziaływania mikroflory (bakterii [1]) płytki nazębnej oraz diety (jakości dostarczanego pokarmu  – cukry [2]) w odpowiednim czasie [3] na wrażliwą powierzchnię [4] szkliwa lub cementu zęba. Wpływ na jej występowanie, przebieg i charakter mają również czynniki takie jak nawyki higieniczne[6] czy podłoże genetyczne[7]. Zapadalność na próchnicę jest różna u różnych osób. Choroba ma charakter zakaźny – flora bakteryjna może być przeniesiona między dorosłymi ludźmi, dzieci najczęściej nabywają ją od rodziców. Najbardziej podatne(narażone) są powierzchnie żujące i powierzchnie styczne, szczególnie zębów bocznych.

Rodzaje próchnicy

Pierwotna – występuje na zdrowej powierzchni zęba, na której nie stwierdza się wcześniejszej próchnicy lub wypełnienia
Wtórna – najczęściej w miejscu nieszczelnego starego wypełniania

Dziecięca
Próchnicę wczesną – na zębach mlecznych niedługo po wyrznięciu, przydziąsłowo, szybki przebieg
Próchnicę butelkową – jest jedną z odmian próchnicy wczesnej, najczęściej dotyczy czterech siekaczy szczęki

Ostra – przebieg szybki, agresywny, najczęściej u młodych osób
Próchnica kwitnąca – szybko postępująca próchnica atakująca wiele powierzchni licznych zębów
Przewlekła – przebieg wolny, częściej w starszym wieku
Próchnica zatrzymana – proces próchnicowy, który poprzez metody higienizacyjne i działania remineralizacyjne uległ zatrzymaniu, zmiany czarne i twarde, których nie powinno się usuwać.

Próchnica nietypowa – występuje w zębach martwych

Tekst opracowany przez dr n.med. Jakuba Urbana, dostępny na stronie: http://jakuburban.pl/home/porady-i-informacje/choroba-prochnicowa/

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.