o co chodzi? – terminy stomatologiczne

Czasami podczas wizyty lub na stronach internetowych padają mniej lub bardziej specjalistyczne określenia. Nie do końca są one zrozumiałe dla pacjentów. W razie jakiejkolwiek wątpliwości powinny być wytłumaczone albo przełożone na prosty język przez lekarza.

Jeżeli niezrozumienie zagadnienia ujdzie uwadze lekarza tłumaczącego plan leczenia, pacjent bez skrępowania powinien niezwłocznie zadać pytanie dotyczące nieczytelnego przekazu.

cysta – torbiel
etiologia – przyczyna
ekstrakcja – usunięcie
obliteracja – zarośnięcie (światła kanału lub komory)
fizjologiczna – prawidłowa
patologiczna – nieprawidłowa
miazga – nerw, część wewnętrzna zęba zawierająca naczynia krwionośne i włókna czuciowe
endo – w skrócie leczenie endodontyczne = kanałowe
reendo – w skrócie powtórne leczenie endodontyczne = kanałowe

furkacja – miejsce rozejścia się korzeni, w obrębie szyjki zęba, dotyczący zębów wielokorzeniowych, ,

zmiana okołowierzchołkowa – nieprawidłowa tkanka zlokalizowana w okolicy wierzchołka korzenia, związana najczęściej z infekcją w kanale, może być to ziarnina zapalna, która nieleczona może przejść w tobiel,

ropień – ostro odgraniczone zbiorowisko ropy w przestrzeni tkankowej, dające objawy bólowe

suchy zębodół – suche zapalenie kości utrudniające i przedłużające gojenie zębodołu po usunięciu zęba (więcej informacji w dziale porady)

resorpcja – wchłanianie składników mineralnych zęba lub kości spowodowane patologicznym procesem, innymi słowy tkanka ziarninowa „zjada” zęba lub kość.

zębiniak – zlokalizowany w komorze nerwu twardy zmineralizowany twór który występuje albo w formie luźnej (kamyk zawieszony w miazdze) lub w postaci połączonej ze ścianą komory. Powoduje zmniejszenie światła komory (wrażenie jej zarastania) i może doprowadzić do obumarcia nerwu lub rozwoju stanu zapalnego.

lakowanie – oczyszczenie i pokrycie bruzd zębów bocznych (najczęściej u dzieci pierwsze stałe trzonowce – 6) materiałem działającym aktywnie przeciwpróchnicowo – lak fluorowy lub glassjonomer. Zabieg ułatwia oczyszczanie powierzchni zęba
lakierowanie – oczyszczenie i pokrywanie powierzchni wszystkich zębów lakierem fluorkowym, z którego fluor przenika do zewnętrznej warstwy szkliwa wzmacniając ją. Zabieg powinien być przeprowadzany tylko u osób ze wskazaniami do jego stosowania (np. próchnica ostra, tereny ubogofluorowe)

nakład/onlay -patrz Stomatologia Zachowawcza, Dział Inlay/Onlay/Overlay

deprogramacja – proces diagnostyczny mający na celu analizę zgryzu przez użycie ruchomego aparatu deprogramatora (rozluźniając mięśnie możemy wychwycić prawidłowy sposób zagryzania łuków zębowych)

ekwilibracja – wyrównanie zgryzu albo poprzez skorygowanie szkliwa zębów przedwcześnie kontaktujących bądź dołożenie np. kompozytu do zębów niekontaktujących w zgryzie

ekstyrpacja – usunięcie miazgi zęba (nerwu) w znieczuleniu

dewitalizacja – zatrucie, wykonywane kiedyś jako wstęp do leczenia kanałowego, na bazie aktualnych badań naukowych nie powinno być wykonywane, lecz zastąpione przez ekstyrpację w znieczuleniu.

ziarnina – tkanka ziarninowa, nieprawidłowa tkanka powstająca poprzez oddziaływanie bakterii powodująca rozsysanie (zjadanie) okolicznych struktur,

resekcja – usunięcie końcowego (wierzchołkowego) fragmentu korzenia,

zawiązek – nieuformowany w pełni ząb rozwijający się w kości

germektomia – usunięcie zawiązka zęba

trepanacja zęba – otwarcie zęba czyli wykonywane w znieczuleniu dojście do komory miazgi celem wykonania leczenia kanałowego

Tekst opracowany przez dr n.med. Jakuba Urbana, dostępny na stronie: http://jakuburban.pl/home/porady-i-informacje/terminologia-stomatologiczna/

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.