Webinar – Jak ugryźć okluzję?

K: 1

Webinar – Jak ugryźć okluzję?

Dr n.med. Jakub Urban

109,00 

W zakresie kompleksowego leczenia pacjentów z zaburzeniami okluzji bardzo ważnym etapem jest odpowiednie zaplanowanie. Planujemy diagnostykę i leczenie w oparciu o wiedzę potwierdzoną naukowo (EBD). Duże znaczenie ma poznanie współoddziaływań funkcjonalno-morfologicznych w obrębie głowy, szyi, jak również postawy całego ciała.

Odpowiednie planowanie jest fundamentem prawidłowej terapii. Jeżeli coś zawiedzie na etapie diagnostycznym, można spodziewać się niestabilności efektów leczenia w czasie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż do sukcesu terapeutycznego nie prowadzi tylko jedna droga. Przy użyciu różnych narzędzi, wykorzystaniu rozmaitych filozofii oraz ze świadomością ich zalet oraz wad, można uzyskać bardzo zbliżone estetycznie i funkcjonalnie wyniki o podobnej prognozie i stabilności długoczasowej.

Koncepcja „Facially driven treatment planning”, rejestracja zgryzu, zarządzanie kopertą funkcjonalną, zgryz konstrukcyjny czy nawykowy. To najważniejsze czynniki wpływające na wzajemne relacje łuków zębowych. Lecz to tylko niektóre zagadnienia, które poruszymy i postaramy sobie  uporządkować.  Webinar stanowi wstęp do tematyki zagadnień planowania i prowadzenia leczenia.

Czas trwania: 00:38:59

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.