Webinar – Układ stomatognatyczny: Tam i z powrotem

K: 0

Webinar – Układ stomatognatyczny: Tam i z powrotem

Dr n.med. Jakub Urban

179,00 

Celem webinaru jest głębsze zrozumienie struktury oraz funkcji układu stomatognatycznego. Kliniczne podejście do oceny przesiewowej stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni i połączeń funkcjonalnych w zakresie górnej ćwiartki. Omówimy także o istotną rolę mięśni w tym układzie, z naciskiem na uzyskanie maksimum informacji z minimum procedur diagnostycznych. Poruszymy m.in. schemat badania mięśni według koncepcji „Pętli mięśniowej” autorstwa Franka Speara.

W trakcie webinaru zostanie również omówiony system regulacji nerwowo-mięśniowej, a także zagadnienia engramów oraz siły adaptacji w kontekście układu stomatognatycznego. Uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z różnymi testami przesiewowymi dotyczącymi stawu skroniowo-żuchwowego, w tym testami obciążenia i mapy bólu Rocabado, która jest użytecznym narzędziem w diagnostyce przesiewowej.

Czas trwania: 36:17

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.