Planowanie leczenia z elementami okluzji funkcjonalnej – kurs hybrydowy online + stacjonarny

protetyka
2024-10-11
Miejsce: Stomatologia Sypień, ul.Piastowska 67, Bielsko-Biała
Koszt: 3500 zł
Ilość miejsc: 8

Kurs wpisany do Bazy Usług Rozwojowych.

Przygotowaniem do szkolenia jest przyswojenie zbioru artykułów z planowania leczenia na podstawie konkretnych przypadków klinicznych i EBD opublikowanych przez prowadzącego na łamach wiodących pism branżowych. Obejmuje on zagadnienia rekonstrukcji z wykorzystaniem klasycznej protetyki w przypadku ilościowych i jakościowych deficytów tkanek twardych zębów jak również rozwiązania implantoprotetyczne w bezzębiu i brakach częściowych.

W ramach szkolenia każdy Uczestnik dostaje dwutygodniowy dostęp docałego cyklu webinarów okluzyjnych. Pakiet Okluzja zawiera webinary:

  1. Jak ugryźć okluzję?
  2. Czas na oddech
  3. W poszukiwaniu zaginionego szkliwa
  4. Układ stomatognatyczny – Tam i z powrotem
  5. Kwadratura koła – od statyki do dynamiki w okluzji funkcjonalnej
  6. Stereo i w kolorze czyli planowanie leczenia i deprogramacja”

Wspomniane materiały zostają wysyłane mailowo parę dni przed szkoleniem. Po zakończeniu kursu stacjonarnego każdy Uczestnik dostaje skrypt z całego szkolenia oraz dodatkowe materiały naukowe w formie elektronicznej.

Założeniem kursu jest jego kameralny charakter (grupy maks. 8-osobowe) oraz warsztaty praktyczne (badania przesiewowe, proces rejestracji zgryzu czy praca kalkami w trakcie próbnej ekwilibracji na modelach).

Materiał wprowadzający:

Cykl 6 webinarów z planowania leczenia i okluzji” ok, 4h 30 min.materiałów

Wspomniane materiały zostają wysyłane mailowo parę dni przed szkoleniem. Po zakończeniu kursu stacjonarnego każdy Uczestnik dostaje skrypt z całego szkolenia oraz dodatkowe materiały naukowe w formie elektronicznej.

Założeniem kursu jest jego kameralny charakter (grupy maks. 8-osobowe) oraz warsztaty praktyczne (badania przesiewowe, proces rejestracji zgryzu czy praca kalkami w trakcie próbnej ekwilibracji na modelach).

Materiał wprowadzający:

Webinar „Jak ugryźć okluzję?”

Cykl 5 artykułów – w sumie około 32 strony i 134 ryciny

Planowanie leczenia protetycznego i okluzji funkcjonalnej

9.00-10.30 Ocena ryzyka i profilowanie pacjenta
+ Jakie czynniki wpływają na proces planowania diagnostyki i leczenia?
+ Funkcja: 6 diagnoz funkcjonalnych wg Kois Center
+ Pozycja terapeutyczna w teorii i praktyce
+ Czynniki statyczne i dynamiczne wpływające na układ stomatognatyczny (Struktura, Funkcja i Środowisko)
+ Praca nad własną drogą w planowaniu i okluzji (Kois, Dawson, Spear, Okeson)
+ Wywiad medyczny – na co zwracać uwagę w ocenie ogólnej – zarys
+ Ankieta okluzyjna i klucz interpretacyjny – prosta droga do wstępnej diagnozy

10.30-11.00 Diagnostyka Pacjenta
+ Badanie mięśni – Pętla mięśniowa – schemat wg Franka Spear’a
+ Testy przesiewowe do oceny stawu skroniowo-żuchwowego
a) Test obciążenia metodą J.Koisa / Rękoczynem Dawsona,

b) Mapa bólu wg Rocabado –  kliniczne zastosowanie i interpretacja

+ Rękoczyn Dawsona – wykonanie, możliwości zastosowania, błędy

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.30 Warsztaty praktyczne
+ Test obciążenia stawu ( 2 sposoby )
+ Mapa bólu wg Rocabado – skrócony protokół
+ Pętla mięśniowa wg F.Speara

12.30 -13.30 Narzędzia diagnostyczne w procesie planowania
+ Deprogramatory – podsumowanie webinaru i analiza
+ Czy potrzebujemy deprogramacji – kiedy i jakiej – protokoły wyboru?
+ Rejestracja zgryzu
+ Rejestracja pozycji szczęki do płaszczyzny referencyjnej – jak, w jakim celu i jakimi narzędziami? uproszczona metoda oparta o protokół cyfrowego planowania leczenia

13.30 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.00 Warsztaty praktyczne
1. Rejestracja na szybkiej platformie deprogramacyjnej
2. Prezentacja i omówienie deprogramatora Koisa, Leaf Gauge

15.00-16.00 Wstęp do terapii protetycznej
+ Zgryz konstrukcyjny czy zgryz nawykowy
+ Ekwilibracja – wprowadzenie
+ Sytuacje kliniczne – planowanie i prowadzenie leczenia w różnych sytuacjach klinicznych- uzupełnienia stałe i ruchome
+ Protokoły decyzyjne w leczeniu protetycznym
+ FILM: ZASADY PRACY KALKAMI
16.00-17.00 Warsztaty praktyczne na artykulatorach – Praca folią i kalkami okluzyjnymi w ocenie i zarządzaniu okluzją na przykładzie ekwilibracji redukcyjnej

Kurs wpisany do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=154659&uslugaId=2131667

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.