Prowadzenie leczenia protetycznego w koncepcji funkcjonalnej cz.2.

protetyka
2023-11-24
Miejsce: Centrum Stomatologii SYPIEŃ, ul.Piastowska 67 Bielsko-Biała
Koszt: 3500 zł
Ilość miejsc: 8

Kurs wpisany do Bazy Usług Rozwojowych – dofinansowanie do 80% z Kompetentny Śląsk i 100% z KFS.

Szkolenie to jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia dotyczącego planowania. Przygotowaniem do szkolenia jest przyswojenie i powtórzenie materiałów ze szkolenia „Planowania leczenia z elementami okluzji funkcjonalnej”.

W ramach szkolenia każdy Uczestnik dostanie dostęp do dwóch godzinnych webinarów „Czas na oddech” omawiającego wpływ zagadnień oddechowych na układ stomatognatyczny. Wiele problemów, które leczymy jako dentyści jest spowodowanych lub zaostrzonych przez nieprawidłowe oddychanie przez usta dlatego też wiedza z tego zakresu pozwoli na lepsze diagnozowanie pacjenta i ocenę ryzyka dla konstruowanych planów leczenia.

Istnieje bardzo dużo czynników endogennych u pacjenta wpływających prowadzone leczenie stomatologiczne. Choroby wewnętrzne, takie jak choroby serca, tarczycy czy nerek, alergie czy przyjmowane leki mogą mieć istotny wpływ na leczenie stomatologiczne. Ważne jest, aby lekarz dentysta był świadomy tych schorzeń i mechanizmów w jaki sposób wpływają na organizm i do nich dostosował plan leczenia dlatego też drugi przygotowany webinar zabierze nas w świat z pogranicza stomatologii i interny.

Zagadnienia poruszone na pierwszym kursie oraz dotychczas przyswojona wiedza z zakresu planowania leczenia będą podstawą do poprowadzenia leczenia protetycznego wedle ustalonego planu terapeutycznego..

Każdy uczestnik przeprowadzi w artykulatorze kompozytowe podniesienie zgryzu z wykorzystaniem wykonanej przez siebie platformy deprogramacyjnej (ekwilibracje dodatnią), materiału kompozytowego, narzędzi do kształtowania kompozytu oraz przeprowadzi ocenę siły i jakości kontaktu kalkami okluzyjnymi opierając się na wiedzy i doświadczeniu zdobytemu na ćwiczeniach z ekwilibracji ujemnej i pracy kalkami podczas pierwszego szkolenia.

Dodatkowo omówimy tematykę doboru materiałów pod rekonstrukcje zarówno w pojedynczych brakach jak i pełnych łukach oraz protokołu cementowania prac.

Leczenie protetyczne niekiedy potrzebuje ochrony przed nadmiernymi niefizjologicznymi siłami uszkadzającymi, szczególnie u pacjentów z parafunkcjami. Dokonując prawidłowej oceny ryzyka na etapie planowania i określenia diagnozy jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyko funkcjonalne i wykonać pacjentowi szynę ochronną do użytkowania w nocy i w momentach dużego napięcia występującego w układzie stomatognatycznym i układach powiązanych jak np. ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Bazując na diagnozach funkcjonalnych wg Kois Center przedstawiony i omówiony zostanie protokół wykonania szyny ochronnej stabilizacyjnej

Duża część zagadnień z planowania leczenia nie będzie poruszana podczas tego kursu, a wymagana do pełnego zrozumienia dalszych protokołów i prawidłowego wykonania ćwiczeń dlatego też rekomendowane jest wcześniejsze ukończenie kursu „Planowanie leczenia protetycznego i okluzji funkcjonalnej”. 

            Celem zapewnienia indywidualnego podejścia do kursantów, płynnego przekazywania wiedzy, możliwości dyskusji nad zagadnieniami podczas wykładów jest kontynuowany kameralny charakter kursu – grupa jest ograniczona do 8 osób.

Materiał wprowadzający:

  1. Webinar „Czas na oddech”
  2. Webinar „Wewnętrzny świat  – czyli pacjent internistyczny w gabinecie stomatologicznym”

Prowadzenie leczenia protetycznego w koncepcji funkcjonalnej

9.00 – 11.00 Leczenie protetyczne w etapach – od diagnozy do uzupełnienia protetycznego

+ Podsumowanie webinaru internistycznego i oddechowego
+ Interdyscyplinarne opcje terapeutyczne: współpraca z ortodontą, laryngologiem
+ Pacjent zakwalifikowany do leczenia protetycznego, i co dalej?
+ VDO – czy podnosić i ile
+ Protokoły diagnostyczne – pozycja terapeutyczna, deprogramacja
+ Ekwilibracja addycyjna i redukcyjna
+ Wax-up, Mock-up, Try In

11.00 – 11.15  Przerwa
11.15 – 12.30 Warsztat praktyczny 1 na modelu + Wykonanie indeksu silikonowego + Indeksy silikonowe oraz szyny tłoczone; Warsztat praktyczny 2 w artykulatorze + Ćwiczenia wykonania platformy kompozytowej deprogramacyjnej + Rejestracja zgryzu na wykonanej i zablokowanej platformie (na modelu do ćwiczeń podniesienia)

12.30 – 13.00 Wykorzystanie zebranych danych w procesie prowadzenia leczenia
+ Współpraca z technikiem
+ Kadry fotograficzne i cyfrowe planowanie uśmiechu 
+ Cyfrowo i analogowo – jak połączyć obydwa światy jeżeli chcesz zrobić krok do przodu nie rezygnując z klasycznego podejścia
+ Jak zastąpić efektywnie łuk twarzowy i DFA

13.00 – 13.30  Szynoterapia ochronna wg protokołu Kois Center – stabilizacja po leczeniu protetycznym u pacjentów parafunkcjonalnych

13.30 – 14.00  Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30  Elementy etapów protetycznych

+ Schemat prowadzenia leczenia krok po kroku
+ Rejestracja odcinkowa – utrzymanie PWZ
+ Estetyka, a wytrzymałość – jaki materiał i projekty uzupełnień
+ Protokoły cementowania prac w zależności od materiału
+ Błędy generowane przez materiały w postępowaniu protetycznym

15.30 – 17.00 Warsztat praktyczny 3 w artykulatorze – Ekwilibracja dodatnia + Podniesienie zgryzu kompozytowe na modelach drukowanych (koncepcja punktów kontaktu wg Kois Center i Pankey Institute)

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.