dr n. med. Marek Adwent

M.Sc., specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1999 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego podjął pracę na stanowisku asystenta w klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Tematem jego badań była ocena reakcji tkanek żywego organizmu na implantację materiałów stosowanych do produkcji implantów. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej i kontynuował pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do roku 2011. W międzyczasie, tj 2009 roku uzyskał tytuł
Eksperta ds. Implantologii Stomatologicznej PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), Expert in Oral Implantology DGOI (Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie), Diplomate in Oral Implantology ICOI (International Congress of Oral Implantologists). W 2009 roku ukończył z powodzeniem prestiżowe szkolenie implantologiczne na Uniwersytecie J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem. Następnie podjął studia podyplomowe na tymże uniwersytecie, których tematem było leczenie z zastosowaniem implantów zębowych. Studia te ukończył w 2012 uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. Podczas pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym został nagrodzony nagrodą Rektora SUM I stopnia za cykl badań nad biomateriałami stosowanymi w implantologii. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne w dziedzinie implantologii biorąc udział międzynarodowych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez liderów światowej implantologii. Głównym kierunkiem jego rozwoju jest poznawanie jak najmniej inwazyjnych a zarazem przewidywalnych metod regeneracji tkanek celem uzyskania optymalnego, długotrwałego efektu estetycznego, oraz leczenie powikłań po wcześniejszym, nieudanym leczeniu implantologicznym.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Ekspert implantologii Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGOI. Prywatnie ojciec trójki dzieci (Małgosi, Maćka i Michała).

Wolny czas lubi spędzać pływając na kitesurfingu. Biegle włada językiem angielskim i zna język francuski.

W Meritum Center prowadzi kurs: „Odbudowa kości z zastosowaniami przeszczepów autogennych. Technika rdzeni kostnych. Technika płytek kostnych.”

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.