Protetyczna przebudowa zgryzu

protetyka
2023-10-25
Miejsce: Stomatologia Specjalistyczna Paweł Zimny, ul.Olszówka 36, 43-300 Bielsko-Biała
Koszt: 3000 zł
Ilość miejsc: 12

PROGRAM KURSU

1. Układ ruchowy narządu żucia jako funkcjonalna całość.

2. Biomorfoza URNŻ.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące okluzji i artykulacji.

4. Ocena stanu czynnościowego URNŻ przed leczeniem protetycznym.

5. Wskazania do protetycznej zmiany relacji żuchwy do szczęki.

6. Deprogramacja mięśni jako przygotowanie do leczenia.

7. Analiza instrumentalna okluzji i artykulacji – łuk twarzowy i artykulatory.

8. Adaptacja czynnościowa – szyny i prowizoria.

9. Rejestracja parametrów okluzyjnych w leczeniu protetycznym – jak uniknąć błędów.

10.Ustalanie relacji żuchwy do szczęki w rozległych rekonstrukcjach protetycznych

i implantoprotetycznych.

11.Utrzymanie efektów leczenia. Ocena ryzyka i niepowodzeń.

Warsztat:

– Rejestracja parametrów okluzyjnych pacjenta, zastosowanie łuku twarzowego – demonstracja.

– Wykonanie deprogramatora przedniego na bazie szyny prefabrykowanej – ćwiczenia.

– Wspólna analiza przypadków.

– Planowanie leczenia.

Uwaga: można przyjechać z własnym przypadkiem klinicznym do analizy.

– minimalna dokumentacja: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym, OPG.

– dokumentacja zalecana: modele z zarejestrowanym zgryzem nawykowym, OPG, RTG stawów skroniowo-żuchwowych, fotografie.

Szkolenie już się odbyło

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.