dr n. med. Marcin Krywult

Specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog.

Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999 – 2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od ponad 10 lat zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem licznych publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie.
• Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia
• Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)
• Członek Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI)
• Członek International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

Właściciel kliniki Boadent w Katowicach.

W Meritum Center prowadzi kursy:

Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

Biologicznie zorientowana technika preparacji zębów pod korony (BOPT)

Protetyczna przebudowa zgryzu

Popup testowy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.